Ze všech tvorů, jež bůh stvořil, se jen jediný nemůže stát otrokem.

Tím je kočka.